Nội quy gia đình phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 248.35 - Hướng dẫn các hội đoàn Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003285
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Cha Tổng Linh Hướng 2
Sơ đồ tổ chức 4
PHẦN I: NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM 7
Chương I: Nguồn gốc - Mục đích - Sát nhập 7
Chương II: Hệ thống tổ chức 9
Chương III: Đoàn viên 10
Chương IV: Toán, Liên Toán 13
Chương V: Ban chấp hành cấp xứ Đoàn 14
Chương VI: Ban chấp hành cấp giáo hạt 19
Chương VII: Ban chấp hành cấp Giáo phận 24
Chương VIII: Ban chấp hành GĐPTTT cấp Trung Ương 31
Chương IX: Thâu nhận ân nhân 35
Chương X: Bầu cử, ứng cử, nhiệm kỳ, hội họp 36
Chương XI: Cha linh hướng 40
Chương XII: Đoàn kỳ, phù hiệu 43
PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐẠO ĐỨC VÀ SINH HOẠT 48
Chương I: Chương trình hội đoàn 48
Chương II: Nghi thức tuyên hứa 53
Chương III: Nghi thức tôn vương gia đình 60
Chương IV: Một số Kinh cần nhớ 64
PHẦN III: HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ - TU ĐỨC 68
Chương I: Hoạt động Tông đồ là gì? 68
Chương II: Tại sao phải làm việc Tông đồ và làm việc Tông đồ bằng cách nào? 73
Chương III: Đường lối của hoạt động Tông đồ 83
Chương IV: Bước theo Thầy 89
Chương V: Đức khiêm nhường 93
Chương VI: Đức thương yêu 103
Chương VII: Chúa Giêsu ở trong ta 124