Khởi nghiệp với Thánh I Nhã, người sáng lập Dòng Tên
Tác giả: Giuse Lê Đắc Thắng, SJ, Giuse Phạm Đình Ngọc. SJ
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008577
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
PHẦN I: PHẨM TÍNH CÁ NHÂN  
Chương 1: Đặt mục tiêu rõ ràng  15
Chương 2: Làm mới bản thân 25
Chương 3: Bắt tay thực hiện 42
Chương 4: Tinh thần học hỏi  53
Chương 5: Giữ vững lập trường 69
PHẦN II: TRIẾT LÝ THÀNH CÔNG  
Chương 6: Cơ hội và may mắn 81
Chương 7: Thất bại là mẹ thành công 93
Chương 8: Thành nhân trước khi thành công 103
PHẦN III: ĐỐI NGOẠI  
Chương 9: Nhờ người giám sát 115
Chương 10: Bằng chứng pháp lý 125
Chương 11: Hiểu rõ thời cuộc 133
PHẦN IV: TÁC PHONG LÀM VIỆC  
Chương 12: Quản lý tài chính 145
Chương 13: Xây dựng mối quan hệ 155
Chương 14: Tạo lập nhóm nòng cốt 167
PHẦN V: YẾU TỐ PHỤ THÊM QUAN TRỌNG  
Chương 15: Tham khảo người có kinh nghiệm hơn  181
Chương 16: Sức khỏe là vàng 191
PHẦN VI: LÀM VIỆC NHÓM  
Chương 17: Khả năng ra quyết định nhóm 203
Chương 18: Hoàn thành tốt phần việc của mình 223
Chương 19: Tính kiên trì, nhẫn nại, giữ vững mục tiêu  237
PHẦN VII: TIẾNG NÓI CON TIM  
Chương 20: Lắng nghe tiếng nói nội tâm, trực giác, cảm xúc 251
PHỤ TRƯƠNG  
Những xác quyết dành cho nhà lãnh đạo 267
Vài nhận xét về sách 275
Tài liệu tham khảo 283