Những người trở lại Công giáo
Tác giả: Nguyễn Thành Thống
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.24 - Hoán cải, trở lại
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008494
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Paul Claudel (1868-1955) Như một hạt cải         3
2. Karl Stern (sinh năm 1905) Đi theo cây cột lửa                31
3. Kenyon Reynolds (sinh năm 1892) từ công ty Standard oil đến  
đan viện   57
4. Charles de Foucauld (1858-1916) Chúa Kitô trong hoang mạc     81
5. Evelyn Waugh (1903-10.4.1966) (Charles Lambotte, SJ)  
 Một nhà hài hước  109
6. Charles du Bos (1882-1939) Đón nhận ánh sáng      133
7. Eve Lavallière (1866-1929) Nữ hoàng sân khấu       157
8. Ernest Psichari (1883-1914) Viên đội trưởng     181
9. Gertrude Von le Fort Nuối tiếc sự thống nhất    207
10. Giovanni Papini (1881-1956) (Alphonse David) sinh ra lần hai    233
11. Pierre Van Der Meerde Walcheren (sinh năm 1880)  
Con gái đỡ đầu của Léon Bloy    259
12. Adolphe Retté (1863-1930) Từ ma quỷ đến Thiên Chúa     258
13. Manuel Garcia Morente (1882-1942) Thiên Chúa đang tìm kiếm một người     311
14. Fulton Oursler (1893-1952) Nhà thám tử khám phá ra Đức Kitô    337
15. Charles Péguy (1873-1914) từ Orlesan đến La Marne    359