11 chương sách Sáng thế
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn An Khang
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 222.11 - Sách Sáng Thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008571
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời mở 7
Văn thể trong Kinh Thánh 11
Tạo tiên lập địa do Kinh Thánh trần luật 13
Evà được dựng với chiếc xương sườn Ađam 56
Vườn địa đàng - Xứ An Lạc 75
Rắn, trái cắm, Tội tổ tông 85
Cain - Được chọn và được chỉ định 109
Đại Hồng Thuỷ 126
Tháp Babel 143
Biên niên trong Kinh Thánh 163