Đời thánh hiến - Một chuỗi Mân Côi
Tác giả: Nt. Maria Stephano Đặng Thị Chung, FMSR
Ký hiệu tác giả: ĐA-C
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008800
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008801
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0009041
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0009053
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tri ân   2
Dẫn nhập    3
Các mầu nhiệm sự vui   7
Suy niệm: Niềm vui thiêng liêng của Đức Maria    7
Thực hành: Sống niềm vui thiêng liêng   10
Niềm vui nằm trong bản chất đời thánh hiến  10
Dấu chỉ của người sống trong niềm vui thiêng liêng   11
MẦU NHIỆM TH 1 SỰ VUI   14
Suy niệm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai 14
Thực hành: Sống Khiêm Nhường 19
Tầm quan trọng của khiêm nhường   19
Khiêm nhường trong tâm hồn   20
Khiêm nhường trong cuộc sống   21
MẦU NHIỆM THỨ II S VUI    27
Suy niệm: Đức Mẹ đi viếng bà Isave  27
Thực hành: Yêu thương tha nhân 30
Học cách yêu thương    30
Yêu thương bằng hành vi  32
Yêu thương bằng ngôn từ     34
Yêu thương bằng cầu nguyện  37
MẦU NHIỆM THIII SỰ VUI   39
Suy niệm: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá 
Thực hành: Sống cái nghèo tận căn 43
Lời khấn khó nghèo   43
Sống cái nghèo trong hiện hữu  44
Sống cái nghèo tông đồ   46
MU NHIỆM THỨ IV SỰ VUI    48
Suy niệm: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh  51
Thực hành: Vâng phục trong đức tin 51
Vâng phục gắn kết với sự tận hiến  53
Đón nhận đại diện Chúa qua trung gian nhân loại  55
Vâng phục theo tinh thần Phúc âm 57
MẦU NHIỆM TH V SỰ VUI    63
Suy niệm: Đức Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thánh  63
Thực hành: Sống căn tính đời thánh hiến   65
Căn tính của người thánh hiến  65
Sống căn tính thánh hiến theo đặc sùng và linh đạo    66
CÁC MẦU NHIỆM S SÁNG    69
Suy niệm: Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng 69
Thực hành: Sống chứng tá Tin mừng 72
Chứng tá đời sống là sứ vụ căn bản của đời thánh hiến   72
Chứng tá qua việc cầu nguyện    75
Chứng tá qua lối sống    76
Chứng tá qua cung cách làm việc   79
Chứng tá qua tương quan với tha nhân   80
MẦU NHIỆM THỨ I S SÁNG   82
Suy niệm: Chúa Giêsu chịu phép rửa 82
Thực hành: Sống tình con thảo với Thiên Chúa  84
Sống như người con bé nhỏ của Thiên Chúa    85
Sống như người con ừưởng thành của Thiên Chúa   89
MU NHIỆM THỨ II SSÁNG    93
Suy niệm: Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana 93
Thực hành: Đức tin của người thánh hiến 95
Tầm quan trọng của đời sống đức tin   95
Sống trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa   96
Tìm kiếm và thực thi những gì đẹp ý Chúa hơn    100
MẦU NHIỆM THỨ III S SÁNG    102
Suy niệm: Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối 102
Thực hành: Sống tinh thần sám hối và hoà giải  105
Sám hối là hành động căn bản của Kitô hữu   106
Sống tinh thần của tám mối phúc   107
MU NHIỆM THỨ IV SỰ SÁNG  111
Suy niệm: Chúa Giêsu Hiển Dung   111
Thực hành: Sống theo Thần Khí 114
Lắng nghe và phân định   115
Can đảm chọn lựa hướng đi của Thần Khí   119
MẦU NHIỆM THỨ V SỰ SÁNG   122
Suy niệm: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
Thực hành: Thánh Thể là tâm điểm của đời thánh hiến  124
Say mến Chúa Giêsu Thánh Thể    125
Cử hành Thánh Thể trong cuộc sống   127
CÁC MẦU NHIỆM S THƯƠNG    130
Suy niệm: Sự siêu vượt của Chúa Giêsu  130
Thực hành: Sống siêu vượt 134
Cảm nghiệm sự siêu việt từ Thiên Chúa   134
Siêu vượt bản thân   137
MẦU NHIỆM TH I S THƯƠNG   140
Suy niệm: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu    104
Thực hành: Tỉnh thức và cầu nguyện 146
Cám dỗ luôn hiện diện trong cuộc sống con người     147
Tỉnh thức trước mọi cám dỗ   148
Chiến thắng cám dỗ nhờ sức mạnh thiêng liêng   151
MẦU NHIỆM THỨ II S THƯƠNG     154
Suy niệm: Chúa Giêsu chịu đánh đòn 154
Thực hành: Hy sinh hãm mình 158
Tầm quan trọng của sự hy sinh hãm mình  158
Tập lối sống hy sinh hãm mình   160
MẦU NHIỆM TH III S THƯƠNG    165
Suy niệm: Chúa Giêsu chịu đội mão gai   165
Thực hành: Đức nhẫn nhục  167
Tầm quan trọng của đức nhẫn nhục   168
Thực hành đức nhẫn nhục   170
MẨU NHIỆM TH IV SỰ THƯƠNG   175
Suy niệm: Chúa Giêsu vác thánh giá   175
Thực hành: Sống mầu nhiệm thập giá 179
Giá trị của thập giá trong Kitô giáo    179
Sống mầu nhiệm thập giá   182
MẦU NHIỆM THỨ V S THƯƠNG    188
Suy niệm: Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá 188
Thực hành: Đức khiết tịnh phong nhiêu    190
Yêu thương bằng trái tim của Chúa   190
Cưu mang thế giới và sàn sinh các linh hồn    193
CÁC MẦU NHIỆM S MỪNG   196
Suy niệm: Những ân huệ cao trọng trong các mầu nhiệm sự mừng  196
Thực hành: Một đời tri ân Thiên Chúa 200
Tầm quan trọng của lòng biết ơn   200
Sống đời tạ ơn Thiên Chúa    202
MẦU NHIỆM THỨ I S MỪNG    207
Suy niệm: Chúa Giêsu sống lại 207
Thực hành: Sống tiếng gọi phục sinh 210
Phục sinh đời sống  210
Loan báo Tin Mừng  213
MẦU NHIỆM THỨ II S MỪNG 218
Suy niệm: Chúa Giêsu lên trời 218
Thực hành: Yêu mến những sự trên trời    220
Yêu mến Đấng là Chủ Nước Trời  221
Yêu mến những giá trị thuộc về Trời   223
MẦU NHIỆM THỨ III S MỪNG   228
Suy niệm: Chúa Thánh Thần hiện xuống 228
Thực hành: Truyền giáo trong ơn gọi Mân Côi   231
Ơn gọi và sứ mạng truyền giáo của Dòng   231
Truyền giáo qua đời sống    233
Truyền giáo qua các sứ vụ chuyên biệt  235
Rèn luyện hồn tông đồ   238
MU NHIỆM THỨ IV SỰ MỪNG   241
Suy niệm: Thiên Chúa cho Đức Mẹ về trời 241
Thực hành: Tập chết mỗi ngày   244
Chết cho nhũng điều đã cam kết với Thiên Chúa  245
Chết cho tình huynh đệ trong cộng đoàn   246
Chết cho sứ mạng đời thánh hiến   247
Chết cho những bổn phận thường nhật  249
MU NHIỆM THV SỰ MỪNG   251
Suy niệm: Thiên Chúa ân thưởng Đức Mẹ trên trời  251
Thực hành: Cùng Mẹ bước theo Chúa Ki-tô 255
Chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đi Chúa Kitô với tâm tình của Đức Mẹ  255
Sống các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô cùng Đức Mẹ   257
Yêu mến Thiên Chúa và các linh hồn theo gương Chúa Kitô như Đức Mẹ   258
Sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa về hồng ân cứu độ cùng với Đức Mẹ  261
Thay lời kết 263
Các tài liệu tham khảo  266