Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi
Phụ đề: Hội thảo truyền giáo các hội dòng
Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008802
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hình đại diện huấn quyền 
Hình Ban tổ chức 
Cơng trình   5
Những ghi nhận từ các cuộc Đại hội trước đây   8
Biên bản 3 ngày Hội Thảo Truyền Giáo   11
Đề tài I: Hãy Khởi Sự Lại Việc "Truyền Giáo Trực Tiếp" từ Chúa Kitô  29
Đúc kết câu hỏi thảo luận Đề tài I   52
Đề tài II: Sống với dân – Làm dân  với dân - Học với dân - Tìm Chúa với dân 60
Đúc kết câu hỏi thảo luận Đề tài II   69
Ghi nhận ngày thứ nhất  72
Đề tài III: Bài thuyết trình tại Hội thảo về Loan báo Tin Mừng với các Dòng Tu  79
Đúc kết câu hỏi thảo luận Đề tài III  96
UB. LBTM trình bày những chương trình đã và đang thực hiện 100
Đề tài IV: Đi vào nền văn hóa chuyên biệt để khôi phục văn hóa cho người sắc tộc - Dùng  ngôn  ngữ sắc tộc để dạy người sắc tộc 106
Đúc kết câu hỏi thảo luận Đề tài IV  112
Ghi nhận ngày thứ II   116
Đề tài V: Tu sĩ và công việc truyền giáo   117
Đúc kết câu hỏi thảo luận Đề tài V   139
Sứ điệp Truyền Giáo 2016 142
Góp ý  148
Ghi nhận sau cùng   161
Brief Report  163
Danh sách các Dòng   166
Thông tin các tham dự viên   179
Hình ảnh sinh hoạt hội thảo   187