Ơn trung thành và niềm vui bền đỗ
Phụ đề: Các nguyên tắc chỉ đạo
Tác giả: Thánh bộ các Tu hội đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ
Ký hiệu tác giả: THA
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008909
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008956
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Phần một: CHĂM CHÚ NHÌN VÀ LẮNG TAI NGHE  
I. HIỆN TƯỢNG XUẤT TU MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG 17
Một hiện tượng đang chất vấn ta 17
Những hình thức khó chịu 19
Tỉnh táo nhìn và chăm chú lắng nghe 20
Cuộc khủng hoảng của các Hội Dòng: sự thiếu chắc chắn và chệch hướng 22
Một sự hấp dẫn mơ hồ 23
Việc đánh giá những khó khăn cách đầy đủ 25
II. NHỮNG VÍ DỤ CẦN GIẢI THÍCH VÀ NHỮNG ĐỘNG CƠ CẦN HOÁN CẢI 27
Các tiến trình xây dựng căn tính 27
Đức tin: một ánh sáng hão huyền 29
Cách hiểu và sống đức khiết tịnh thánh hiến 30
Sự trung thành hay thay đổi 32
Ý nghĩa của sự ràng buộc dựa trên luật 33
Tương quan với thời gian và không gian 34
Các mối tương quan liên vị và cộng đoàn gặp khó khăn 35
Kinh nghiệm về sự cô tịch 36
Sự căng thẳng giữa cộng đoàn và sứ vụ 37
Việc sử dụng thế giới kỹ thuật số 38
Tương quan với quyền lực và của cải 40
Phần hai: NHEN LÊN Ý THỨC  
I. TRUNG THÀNH VÀ BỀN ĐỖ 43
Ký ức của Thiên Chúa 43
Thiên Chúa là Đấng trung thành 44
Đức Kitô, hình ảnh có tính biểu tượng của sự trung thành 46
Sự trung thành được dưỡng nuôi bằng các cuộc gặp gỡ 48
Bền đỗ: ký ức và hy vọng 49
Bền đỗ trong trung thành 53
Tình yêu tuyệt đối và độc chiếm 54
Đức Maria khuôn mẫu của sự bền đỗ 56
Con đường phát huy sự trung thành 58
Bền đỗ trên con đường thánh thiện 60
Đời sống huynh đệ: nơi đặc biệt của sự bền đỗ 62
Việc đồng trách nhiệm đối với sự trung thành của anh chị em 64
Bền đỗ trong cầu nguyện 66
Đào tạo: nền tảng của sự bền đỗ 68
Niềm vui bền đỗ 70
II. CÁC TIẾN TRÌNH CỦA VIỆC CÙNG PHÂN ĐỊNH 75
Trường đời 75
Cùng bắt tay nhau làm việc để có được sự phân định chung 78
Phân định và đồng hành 80
Việc đào tạo lương tâm 82
Tự biết mình 85
Ân ban và nhiệm vụ 87
Một sự tự do có trách nhiệm 89
Cuộc đối thoại giữa các lương tầm: thế giới này và sự thiện hảo 91
Những chọn lựa dứt khoát 95
Tái khám phá những dữ kiện mới 97
II. ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH TRONG NHỮNG LÚC THỬ THÁCH… CHIỀU KÍCH CỘNG ĐOÀN 101
Tình huynh đệ: nâng đỡ sự bền đỗ 101
Một kiểu tiếp đón 103
Mãi mãi tập trung vững mạnh vào Thiên Chúa 105
Phần ba: VIỆC XUẤT TU  
Các qui định của Giáo luật và thực hành của Thánh Bộ  
Sự trung thành và bền đỗ: việc tái khám phá ra ý nghĩa của kỷ luật 109
VIỆC VẮNG NHÀ 114
Việc vắng nhà hợp pháp (GL. 665 §1) 114
Vắng nhà bất hợp pháp (GL. 665 §2) 116
Việc chuyển dòng 117
Sống ngoại vi 119
Việc sống ngoại vi do thành viên thỉnh cầu (GL. 686 § 1) 121
Các quyền lợi và bổn phận phát sinh từ việc sống ngoại vi 122
Việc sống ngoại vi cưỡng chế (GL. 686 § 3) 123
ĐẶC ÂN XUẤT TU 125
Đặc ân xuất tu đối với các thành viên khấn tạm (GL. 688 §1 -2) 126
Đặc ân xuất tu đối với thành viên khấn tạm theo yêu cầu của Hội Dòng (GL. 689) 127
Việc nhận lại một thành viên bỏ Hội Dòng cách hợp pháp (GL. 690) 128
Đặc ân xuất tu đối với một thành viên đã khấn trọn (GL. 691 - 692) 128
Đặc ân xuất tu của một thành viên giáo sĩ (GL. 693)   
VIỆC SA THẢI KHỎI HỘI DÒNG  133
Sa thải tức khắc (GL. 694) 134
Có ba trường hợp sa thải tức khắc: Phản bội đức tin Công giáo cách tai tiếng (GL. 694 §1, 1°). 134
Việc kết hôn hay mưu toan kết hôn, dù chỉ về mặt dân sự (c. 694 §1, 2°) 136
Việc vắng nhà bất hợp pháp kéo dài quá một năm (GL. 694 §1, 3°)...... 137
Tiến trình tuyên bố việc sa thải tức khắc 138
Thủ tục tuyên bố sự vắng nhà bất hợp pháp quá một năm 139
Việc sa thải bắt buộc (GL. 695 § 1)  141
Tội giết người, bắt cóc, bắt cóc trẻ em, gây thương tích và làm tổn thương người ta cách nghiệm trọng (GL. 1397) 142
Tội phá thai (GL. 1398) 143
Sống chung ngoài hôn nhân hay một tội khác trái nghịch lại điều răn thứ sáu khác (GL 1395 §1) 143
Các tội khác phạm đến điều răn thứ sáu (GL. 1395 §2) 144
Thủ tục cho việc sa thải bắt buộc (GL. 695 §2) 146
Việc sa thải khôn ngoan (GL. 696 §1) 148
Thủ tục sa thải khôn ngoan (GL. 697 - 700) 149
Những cảnh cáo theo giáo luật 153
Việc thông báo sắc lệnh sa thải 154
Các hậu quả của việc sa thải (GL. 701) 156
Việc nâng đỡ thành viên bị sa thải hay huyền chức (GL. 702) 156
Kết luận: "HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY" (Ca 15, 9)  
Sức mạnh của của ơn gọi 159
Một giao ước tình yêu 161
Các môn đệ được tiền định để sinh hoa trái 161
Ở lại chính là bền đỗ 162
Để niềm vui của anh em được trọn vẹn 163
Đức Maria, người nữ trung thành và bền đỗ 165