Thiên tài trong mỗi chúng ta
Tác giả: David Shenk
Ký hiệu tác giả: SH-D
Dịch giả: Hoàn Lê
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008946
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008986
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích