Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn
Tác giả: Mark H. Mccormack
Ký hiệu tác giả: MC-M
Dịch giả: Nguyễn Thu Hiền, Trịnh Minh Giang
DDC: 650.1 - Cá nhân thành công trong kinh doanh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008979
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008980
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 423
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 11
1. Nghệ thuật chào hàng 16
2. Nghệ thuật đàm phán 79
3. Nghệ thuật quản lý 142
4. Thăng tiến 213
5. Tổ chức mọi việc 300
6. Giao tiếp 336
7. Hoàn thành công việc ngay trên đường 370
8. Hoàn thành doanh nghiệp  397
Lời kết 422