Mùa hoa trên Thánh Giá gỗ
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002401
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002402
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004256
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có