Thần học các truyện cổ trong Cựu ước
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008324
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời ngỏ 5
Chương I: Thần học bằng truyện kể 9
Chương II: Truyện ngôn sứ Giôna: Thiên Chúa giàu lòng thương xót 29
Chương III: Truyện bà Rút: Thiên Chúa trung tín và nhân ái 54
Chương IV: Truyện hoàng hậu Ette: Kẻ thấp hèn được nhắc lên, người cao sang bị hạ xuống 85
Chương V: Truyện ông Tôbia: Thiên Chúa trong đời thường 127
Chương VI: Truyện bà Giuđitha: Sức mạnh của kẻ yếu hèn 171
Thư mục 214