Việt Nam dấu yêu - Quê hương và Giáo hội
Tác giả: Gm. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, OP
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo Hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003676
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003790
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích