Hãy cùng ước mơ
Phụ đề: Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: YSOF
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008503
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Phần I: Thời để quan sát 17
Phần II: Thời để lựa chọn 69
Phần III: Thời để hành động 133
Lời bạt 185
Tái bút bởi Austen Ivereigh 194
Về tác giả 200