Những cuộc nói chuyện với Đức Jorge Bergoglio
Nguyên tác: Et Papa Francisco. Conversacionnes con Jorge Bergoglio
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Pet. Vũ Quang Quý
DDC: 262.13 - Các Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005220
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005221
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005222
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005223
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005313
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005736
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đoạn 1: Bà Rosa và chiếc áo khoác có lông cáo 14
Đoạn 2: Con bắt đầu làm việc… phải là làm tốt công việc 23
Đoạn 3: Bạn hãy noi gương Chúa Giêsu 31
Đoạn 4: Mùa xuân của Đức tin 39
Đoạn 5: Giáo dục từ sự tranh chấp thẩm quyền 51
Đoạn 6: Khi nào tôi bắt chước Tarzan 64
Đoạn 7: Sự thách đố hợp vói hướng về một số người 71
Đoạn 8: Nguy cơ làm biến dạng sứ điệp tôn giáo 85
Đoạn 9: Ánh sáng mờ nhạt của lương tâm 96
Đoạn 10: Một sự cất cánh bắt đầu đợi chờ 105
Đoạn 11: Xây dựng một nền văn hóa của sự gặp gỡ 112
Đoạn 12: Cũng thế tôi yêu điệu nhạc Tango 121
Đoạn 13: Con đường cam go hướng về một quê hương của anh em 142
Đoạn 14: Sự chìm sâu trong đêm tối 157
Đoạn 15: Những lý do tin tưởng vào tương lai 174
Phụ chương: Nhưng suy tư từ Martin Fierro 184
1. Tính đồng nhất dân tộc trong một thế giới toàn cầu hóa 184
2. Dân tộc hầu như liên tục một lịch sử chung 188
3. Giả định là một dân tộc, trước hết, một thái độ đạo đức, phải sinh từ tính tự do 190