Chuông thành Rôma
Phụ đề: Những cuộc nói chuyện cuối cùng của ĐGH Benedicto XVI với Peter Seewald
Nguyên tác: Benoît XVI Dernières Conversations avec Peter Seewald
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Marta An Nguyễn
DDC: 262.12 - Giáo hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Phần một - Chuông thành Rôma 19
Những ngày yên lặng ở Đan Viện Mẹ Giáo Hội, Mater Ecclesiae 19
Từ nhiệm 30
"Cha không bỏ Thập Giá" 41
Phần hai - Chuyện người phục vụ 51
Gia đình và tuổi thơ 51
Chiến tranh 65
Sinh viên, linh mục giúp xứ, giảng viên đại học 72
Tập sự và thần học gia-ngôi sao 101
Công đồng: Giữa giấc mơ và chấn thương 110
Giáo sư và Giám mục 139
Bộ Trưởng 162
Phần ba - Giáo hoàng của Chúa Giêsu 173
Và bỗng nhiên làm Giáo hoàng 173
Các khía cạnh của triều Giáo hoàng 180
Các chuyến tông du và gặp gỡ 199
Các thiếu sót và các vấn đề 208
Kết luận 219
Các điểm mốc trong tiểu sử Đức Benedicto XVI 230