Chỉ có tình yêu mới có thể cứu độ chúng ta
Phụ đề: Những lá thư, bài giảng và những bài nói chuyện của ĐHY Jorge Bergoglio
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Phúc
DDC: 262.13 - Các Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006282
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007693
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
1. Bước qua ngưỡng cửa đức tin 15
2. Sự hài hòa trong việc giáo dục 25
3. Hình ảnh người Kitô hữu 31
4. Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu 37
5. Thiên Chúa sống trong thành phố 43
6. Ta sẽ đổi mới mọi sự 65
7. Can đảm loan báo Tin mừng 69
8. Thiên Chúa nghe chúng ta 79
9. Cầu nguyện cho hòa bình, cho công việc làm ăn và cho có cơm ăn áo mặc 87
10. Cầu nguyện cho sự sống 95
11. Các con đã lãnh nhận cách nhưng không, hãy cho đi cách nhưng không 101
12. Te deum - Kinh tạ ơn 109
13. Thiên Chúa làm cho chúng ta nên con cái và anh chị em của người, chứ không phải là những thành viên của một cơ quan 123
14. Phúc lợi của những bậc cao niên 131
15. Món nợ xã hội 141
16. Linh mục, tu sĩ, giáo dân 155
17. Trẻ em và thanh thiếu niên sống ngoài thành phố 163
18. Hôn nhân 171
19. Cầu nguyện 175
20. Tầm quan trọng của việc huấn luyện kinh viện 187