Nền tảng đời sống Kitô hữu
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006161
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 395
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008419
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 395
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời đầu 5
Trình bày 7
Hướng dẫn quan trọng 9
Chương trình buổi cầu nguyện 17
Bài 1: Thần Khí đổi mới 25
Bài 2: Ý nghĩa cuộc đời 30
Bài 3: Lời Chúa 36
Bài 4: Vị trí của Cựu ước trong Hội thánh 45
Bài 5: Tâm hồn nghèo khó 50
Bài 6: Phúc thay ai hiền lành 55
Bài 7: Vấn đề đau khổ 60
Bài 8: Ơn công chính hoá 65
Bài 9: Đức thương người 69
Bài 10: Vì nỗi đau đồng loại 74
Bài 11: Tâm hồn trong sạch 80
Bài 12: Tâm hồn trong sạch 9 (tiếp) 83
Bài 13: Tâm hồn trong sạch (tiếp) 87
Bài 14: Xây dựng hoà bình 92
Bài 15: Hoà bình và công lý 96
Bài 16: Xây dụng hoà bình (tiếp) 101
Bài 17: Hoà bình của Đức Kitô 105
Bài 18: Bị ngược đãi vì sống công chính 110
Bài 19: Mầu nhiệm bách hại 112
Bài 20: Kitô hữu trước sự bách hại 117
Bài 21: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo 122
Bài 22: Rộng rãi chớ hà tiện 127
Bài 23: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục 132
Bài 24: Hay nhịn, chớ hờn giận 138
Bài 25: Kiên bớt, chớ mê ăn uống 144
Bài 26: Yêu người, chế ghen ghét 148
Bài 27: Siêng năng việc Đức Chúa Trời 152
Bài 28: Theo Chúa 157
Bài 29: Kinh Mân côi 162
Bài 30: Chân thực và ngay thẳng 169
Bài 31: Đón Chúa, đón anh chị em 173
Bài 32: Thay hình đổi dạng 179
Bài 33: Tội lỗi và bệnh tật 186
Bài 34: Lòng biết ơn 190
Bài 35: Dứt bỏ mọi sự 196
Bài 36: Bảo vệ sức khoẻ 201
Bài 37: Lịch sự bác ái trong bữa ăn 207
Bài 38: Vấn đề trình báo 213
Bài 39: Đồng xu của bà goá 225
Bài 40: Thiên hạ cứ ăn uống 231
Bài 41: Tiêu chuẩn đạo đức 238
Bài 42: Cám dỗ hay thử thách 242
Bài 43: Bài học cao quý 248
Bài 44: Chuẩn mực của đức mến 255
Bài 45: Chia sẻ trách nhiệm  260
Bài 46: Phục vụ trong yêu thương 265
Bài 47: Sứ mạng của gia đình 271
Bài 48: Sứ mạng của gia đình (tiếp) 275
Bài 49: Sứ mạng của gia đình (tiếp) 280
Bài 50: Sứ mạng của gia đình (tiếp) 283
Bài 51: Sự công bằng đối với con cái 286
Bài 52: Giáo dục tại gia đình 290
Bài 53: Hôn nhân và gia đình 295
Bài 54: Hôn nhân và gia đình (tiếp) 298
Bài 55: Hôn nhân và gia đình (tiếp) 304
Bài 56: Người vợ dễ thương 308
Bài 57: Địa vị người chồng trong gia đình 317
Bài 58: Tư cách của người chồng tốt 321
Bài 59: Hạnh phúc và bất hạnh 326
Bài 60: Dạy dỗ con cái 334
Bài 61: Bí tích Thánh tẩy 352
Bài 62: Bí tích Thêm sức 362
Bài 63: Bí tích Thánh thể 367
Bài 64: Bí tích Thống hối và giao hoà 373
Bài 65: Bí tích Xức dầu bệnh nhân 378
Bài 66: Bí tích Truyền chức thánh 384
Bài 67: Bí tích Hôn phối 388
Mục lục 391