Về tình yêu Thiên Chúa
Phụ đề: Đời sống Kitô hữu diễn giải việc chiêm niệm và nhiệm hiệp
Tác giả: St. Bernard of Claivaux
Ký hiệu tác giả: BER
Dịch giả: M. Giuse Hiển Vũ Đức Thiện, O.Cist
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008975
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích