Tương lai Bí tích Thánh Thể
Phụ đề: Sự tự ý thức mới nơi người Công giáo đang làm thay đổi cách họ tin và thờ phượng
Nguyên tác: The Future of Euchrist
Tác giả: Bernard Cooke
Ký hiệu tác giả: CO-B
Dịch giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006839
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008591
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Căn nguyên sự thay đổi 7
2. Hiểu biết mới về tội lỗi 19
3. Đức Giêsu thực sự 31
4. Đức Kitô phục sinh 41
5. Một Giáo hội đang tiến hóa 51
6. Cử hành đời sống Kitô giáo 59
7. Sức mạnh nghi thức Thánh Thể 69
8. Làm gì đây? 79