Mầu nhiệm Thánh Thể: Sự hiện diện mời gọi hiện diện
Tác giả: Charles Journet, HY. Robert Sarah
Ký hiệu tác giả: JO-C
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008957
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 119
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
CHƯƠNG I: SỰ HIỆN DIỆN THẬT SỰ CỦA CHÚA KITÔ ĐƯỢC BÍ TÍCH HOÁ
Ngôi Lời nhập thể 11
Có còn hay không sự hiện diện thể lý của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta? 12
Diễn từ về bánh hằng sống 15
Tường thuật về việc lập phép Thánh Thể 18
Bản văn của thánh Ambrôsiô 19
Biến đổi bản thể 21
Mầu nhiệm biến đổi bản thể vượt ra ngoài phạm vi của khoa học 22
Việc công thức hoá mang tính chuyên môn của mầu nhiệm 23
Những cách tiếp cận không phải Công giáo về mầu nhiệm 26
Mối nguy hiểm mang tính duy lý 28
Niềm tin của Giáo hội 30
Ba chứng từ 32
Kết luận 36
CHƯƠNG II: THÁNH THỂ - BÍ TÍCH VÀ HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
Hy tế Thánh Thể 49
Biến đổi bản thể 59
CHƯƠNG III: THÁNH THỂ RẤT ĐÁNG TÔN THỜ 79
CHƯƠNG IV: SỰ HIỆN DIỆN MỜI GỌI HIỆN DIỆN  
Thánh lễ như hy tế của giao ước mới hay bữa tiệc hiệp thông vào Mình và Máu Chúa 89
Thánh lễ và sự trở lại vinh quang của Đức Kitô Chúa chúng ta 105
Sự thinh lặng trước, trong và sau Thánh lễ 112
Chúc thư Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 117