Người say yêu Thánh Thể
Phụ đề: 31 bài suy niệm về Đức Mẹ Thánh Thể
Tác giả: Thánh Eymard
Ký hiệu tác giả: EYM
DDC: 242.7 - Lời cầu nguyện đặc biệt và nhóm cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008482
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Dẫn nhập 9
1. Đức Maria, Mẹ của những người tôn thờ Thánh Thể 18
2. Hoài thai vô nhiễm và hiệp lễ 25
3. Của hồi môn của Đức Maria vô nhiễm 31
4. Đức trinh nữ sinh ra 37
5. Đức Maria dâng mình trong đền thờ 42
6. Truyền tin 47
7. Người đầu tiên tôn thờ Ngôi Lời nhập thể 54
8. Phẩm chức Mẹ Thiên Chúa 58
9. Đời sống nội tâm của Đức Maria 63
10. Khiêm tốn, một đặc nét của Đức Maria 69
11. Đức Maria tại Belem 76
12. Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh 82
13. Đời sống của gia đình thánh gia 88
14. Lòng thương cảm của Đức Maria 94
15. Đức Maria sau ngày phục sinh 99
16. Đức Maria Mẹ chúng ta trong nhà tiệc ly 105
17. Đức Maria, bà giáo nơi nhà tiệc ly 110
18. Đức Mẹ nhà tiệc ly 117
19. Đời sống tôn thờ kết hợp với Đức Maria 121
20. Sự tôn thờ đầy đức tin và cung kính của Đức Maria 127
21. Sự tôn thờ tạ ơn của Đức Maria 131
22. Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể 136
23. Đức Maria tôn thờ phạt tạ 140
24. Việc cầu nguyện tôn thờ của Đức Maria 145
25. Việc tông đồ của Đức Maria 151
26. Lang quân thần linh và vua các tâm hồn 157
27. Thánh Thể, trung tâm đời sống Đức Maria 163
28. Đời sống kết hợp cua Đức Maria với Chúa Giê-su 168
29. Nữ tì hoàn hảo của Bí Tích Cực Thánh 174
30. Cuộc khải thắng của Đức Maria 181
31. Tận hiến cho Đức Mẹ Thánh Thể 184