Tìm hiểu Kinh thánh Cựu ước
Tác giả: Lm. Trần Phúc Nhân
Ký hiệu tác giả: TR-N
DDC: 221.071 - Cựu ước - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008865
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích