Chia sẻ về Đức Maria
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 232.91 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001363
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001364
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích