Lòng thương xót
Phụ đề: Cốt lõi của Tin mừng và chìa khóa của đời sống Kitô hữu
Tác giả: ĐHY. Walter Kasper
Ký hiệu Tác giả: WA-K
Dịch giả: Lm. Gioankim Nguyễn Khương Duy, NT. Maria Phạm Bích Giang. OA
DDC: 231.4 - Thuộc tính của Thiên Chúa (toàn năng, toàn trí, tình yêu...)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007625
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 248
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008315
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời tựa 5
Chương I: Lòng Thương Xót Một Đề Tài Mang Tính Thời Sự Nhưng Bị Lãng Quên 7
1. Đói khát lòng thương xót 7
2. Lòng thương xót: một vấn đề cốt lõi của thế kỷ XXI 12
3. Khi lòng thương xót bị lãng quên 17
4. Khi lòng thương xót bị nghi kỵ 21
5. Sự đồng cảm và lòng trắc ẩn như một bước tiếp cận mới  24
Chương II: Tiếp Cận Tổng Quát 28
1. Vài nhận xét triết học 28
2. Khám phá lịch sử các tôn giáo 42
3. Luật Vàng: một điểm tham khảo chung 47
Chương III: Sứ Điệp Của Cựu Ước 51
1. Ngôn ngữ Kinh Thánh 51
2. Lời đáp trả của Thiên Chúa trước sự hỗn loạn và thảm họa của tội lỗi 54
3. Sự mặc khải Danh Chúa biểu lộ lòng thương xót của Người 56
4. Lòng thương xót, dấu chỉ của một Thiên Chúa hoàn toàn khác, tối cao và không dò thấu 61
5. Lòng thương xót, sự thánh thiện, công bằng và trung tín của Thiên Chúa 63
6. Sự lựa chọn ưu tiên của Thiên Chúa cho sự sống và cho người nghèo 66
7. Sự tán tụng trong Thánh Vịnh 69
Chương IV: Thông Điệp Của Chúa Giêsu Về Lòng Thương Xót 72
1. Một bông hồng đã nở 72
2. Tin Mừng của Chúa Giêsu và lòng trắc ẩn của Chúa Cha 77
3. Thông điệp của những dụ ngôn: Lòng Thương Xót của Chúa Cha 82
4. Cuộc đời của Chúa Giêsu: một cuộc đời vì kẻ khác 85
5. Lòng thương xót của Thiên Chúa, sự công minh của Người, cuộc đời của chúng ta 91
Chương V: Những Suy Tư Mang Tính Hệ Thống 98
1. Lòng thương xót, đặc tính căn bản của Thiên Chúa 98
2. Lòng thương xót, tấm gương phản chiếu Chúa Ba Ngôi 107
3. Lòng thương xót của Thiên Chúa – nguồn gốc và cùng đích các Hoạt Động của Thiên Chúa 115
4. Ý muốn của Thiên Chúa là toàn thể nhân loại được cứu độ 120
5. Trái tim Chúa Giêsu mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa 131
6. Lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Thiên Chúa 138
7. Niềm hy vọng của lòng thương xót trước nỗi đau của các kẻ vô tội 142
Chương VI: Phúc Thay Nhưng Ai Có Lòng Xót Thương 153
1. Tình yêu – giới răn thứ nhất 153
2. “Anh em hãy tha thứ cho nhau” và giới răn yêu thương kẻ thù 160
3. Việc làm thương xót phần xác và phần hồn 165
4. Không có lòng thương xót giả tạo, quá khoan hòa 168
5. Gặp gỡ Chúa Giêsu nơi những người nghèo 171
6. Lòng thương xót giúp chúng ta trở nên người môn đệ Chúa Giêsu 174
Chương VII: Giáo Hội Trước Ngưỡng Cửa Lòng Thương Xót 181
1. Giáo Hội, bí tích của tình yêu và của lòng thương xót 181
2. Loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa 181
3. Việc xưng tội – bí tích của lòng thương xót 188
4. Thực hành của Giáo Hội và nền văn minh tình thương 192
5. Lòng thương xót trong Giáo Luật? 201
Chương VIII: Vì Một Nền Văn Minh Tình Thương 209
1. Uy thế và những giới hạn của nhà nước xã hội hiện đại 209
2. Sự phát triển của học thuyết xã hội của Giáo Hội 214
3. Chiều kích chính trị của tình thương và lòng thương xót 219
4. Tình bác ái và lòng thương xót, nguồn mạch cho cảm hứng và động lực 222
5. Tầm quan trọng của các việc làm thương xót đối với xã hội 227
6. Lòng thương xót và vấn đề tồn tại của Thiên Chúa 229
Chương IX: Đức Maria, Mẹ Đầy Lòng Thương Xót 236
1. Mẹ Maria trong Tin Mừng 236
2. Mẹ Maria trong Đức tin của Giáo Hội 241
3. Mẹ Maria, kiểu mẫu nguyên thủy của lòng thương xót 245