Đức Maria nữ tỳ của Chúa
Tác giả: Raniero Cantalamessa, OFM
Ký hiệu Tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Thánh Mẫu Học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008319
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
GIỚI THIỆU 5
PHẦN I  
NHỮNG BÀI SUY NIỆM MÙA VỌNG  
I. "EM ĐƯỢC CHÚC PHÚC Vì ĐÃ TIN!" 14
Đơn độc với Chúa 17
Dõi theo bước đường Đức Maria 21
Cá chúng ta cũng hãy tin! 28
"Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống" 30
II. "LINH HỔN TÔI NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA" 33
Một cái nhìn mới về Thiên Chúa 35
Một cái nhìn mới về thế giới 39
Bài ca Magnificat, trường truyền giáo 41
Bài ca Magnificat, trường học hoán cài 47
III. "BÀ SINH CON TRAI ĐẨU LÒNG" 51
Một thoáng nhìn lịch sử về việc hình thành tín điều 53
Những người mẹ Chúa Kitô: Bắt chước Mẹ Thiên Chúa 61
Làm sao để thụ thai và sinh hạ Chúa Kitô lần nữa 63
Năm đại lễ mừng Hài Nhi Giêsu 64
PHẦN II  
NHỮNG BÀI SUY NIỆM MÙA CHAY  
IV. "THƯA BÀ, CHUYỆN ĐÓ CAN GÌ ĐẾN BÀ VÀ TÔI?" 70
Mẹ học vâng phục từ những đau khổ Mẹ trải qua 71
Đức Maria trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu 76
Đức Maria, môn đệ của Chúa Giêsu 82
V. "ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU CÓ THÂN MẪU NGƯỜI" 87
Đứng gần thập giá Chúa Giêsu 91
Tôi sẽ hy vọng để chống lại mọi hy vọng" 95
VI. ĐỨC MARIA, MẸ CÁC TÍN HỮU 102
"Chúng ta được sinh ra tại đó" 102
Tóm tắt giáo huấn Công Đồng Vaticano II về Đức Maria 109
"Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình" 112
"Lòng can đảm của Mẹ sẽ không bao giờ bị quên lãng" 117