Học hỏi tông huấn Giáo Hội tại Á Châu
Tác giả: Nguyễn Chính Kết
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 262.911 - Học hỏi Công Vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002112
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 66
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích