Để hiểu biết và áp dụng Tông huấn Amoris Laetitia
Phụ đề: Cứu chữa vết thương của tình yêu
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 262.911 - Học hỏi Công Vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007888
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT  
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẢN THỨ NHẤT: ĐÈ HIỂU BIẾT TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA 5
I.   ĐÊ HIÊU BIẾT TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA 5
1.  Tông huấn, một tài liệu của Thượng Hội Đồng 6
2.  Những đặc điểm của tông huấn 12
3.  Nội dung của tông huấn 18
4.  Bản chất huấn quyền của Amoris Laetitia 28
II. NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ CỦA TÔNG  
HUẤN AMORIS LAETITIA 33
1.  Canh tân việc mục vụ hôn nhân và gia đình 33
2.  Đặc tính hiện thực trong mục vụ 37
3.  Đời sống Kitô hữu là một tiến trình 39
4.  Thẩm định lại lương tâm cá nhân trong đời sống Kitô hữu 40
5.  Mục vụ đồng hành và phân định 42
6.  Hội nhập của người Kitô hữu vào trong cộng đoàn 43
7.  Vui mừng về sự hội nhập nhiều hơn của những  
người đã được rửa tội vào trong cộng đoàn 45
8.  Linh mục để đồng hành tiến trình phân định 46
9.  Hướng dẫn để phân định khả năng có thể tuyên bố hôn nhân vô hiệu 47
10. Tránh mọi quy định 49
11. Lòng Thương Xót phải là thái độ liên tục của Giáo hội 50
III  VIỆC PHÂN ĐỊNH TRONG AMORIS LAETITIA 54
1.   Phân định trong hôn nhân 58
2.   Phân định cần thiết cho mọi người 59
3.   Mục đích của việc phân định 60
4.   Ai là người phải đồng hành  
5.   Các bạn đã đính hôn 63
6.   Vô hiệu hôn nhân? 64
7.   Tính bí tích của chính hôn nhân 65
8.   Tình yêu hôn nhân 71
9.   Ly thân  
10. Cơ hội 72
11. Đồng hành với những người sống trong hoàn cảnh  bất toàn 77
12.  Rước lễ thiêng liêng 79
13.  Nhũng hoàn cảnh không phù hợp 81
14.  Những người ly dị tái hôn 82
PHẦN THỨ HAI: ÁP DỤNG TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA  
I.    GIẢI THÍCH CHƯƠNG TÁM AMORIS LAETITIA 91
1.   Trình bày giáo lý của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình 91
2.   Thái độ mục vụ của Giáo Hội đối với những người  
đang sống trong những hoàn cảnh trái qui tắc 96
3.    Những điều kiện chủ quan hoặc điều kiện lương  
tâm của những con người trong nhũng hoàn cảnh trái qui tắc khác nhau và sự liên quan đến vấn đề xứng tội chịu lễ 102
4.    Vấn đề tương quan giữa giáo lý và qui luật cách  
chung và cá nhân trong những hoàn cảnh cụ thê 120
5.    Việc hòa nhập, nghĩa là tham dự vào đời sống của  
Giáo Hội và cả tác vụ của Giáo Hội tò phía những người đang sống trong những hoàn cảnh trái qui tắc 131
6.    Khoa chú giải về con người của Đức giáo hoàng Phanxico  
II.   CỨU CHỮA VẾT THƯƠNG CỦA TÌNH YÊU  
TRONG AMORIS LAETITIA 140
1.    THỰC THI SỰ THẬT TRONG TRÁCH NHIỆM 142
1.1. Dẫn nhập 142
1.2. Tính luân lý khách quan 144
1.3. Trách nhiệm chủ quan 150
1.4. Đồng hành mục vụ 156
2.    HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẶT NGHI VẤN  
III.  PHỤ LỤC 202
1.    Các tiêu chuẩn cơ bản để áp dụng chương VIII của “Amoris Laetitia”  
2.    Hướng dẫn áp dụng chương Viii của Amoris  
Laetitiacủa các giám mục Malta 206
3.   Hướng dẫn mục vụ của Tổng giám mục Hoa Kỳ  
trong việc thi hành tông huấn mới của Đức giáo hoàng Phanxico  
4.   Hướng dẫn của Hội đồng giám mục đức về những  
người ly dị và tái hôn 210
5.   Hội đồng giám mục Ba Lan khẳng định: Tông huấn  
Amoris Laetitia không cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ 221
6.   Hướng dẫn để tiếp nhận Amoris Laetitia của hội  
đồng giám mục vùng Campania, Italia 222