Trên đường Emmaus
Phụ đề: Một thoáng nhìn về việc đồng hành thiêng liêng
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP
Ký hiệu tác giả: PH-V
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002447
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 209
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Dẫn nhập 7
PHẦN I: DẪN VÀO VIỆC ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG 19
Chương I: Đồng hành thiêng liêng là gì? 21
Chương II: Nền tảng Kinh Thánh 84
Chương III: Đôi nét khái quát về lịch sử việc đồng hành 99
PHẦN II: CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TRONG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG 109
Chương I: Tương quan giữa người được đồng hành và Thiên Chúa 111
Chương II: Tương quan giữa người đồng hành và người được đồng hành 130
Chương III: Những khó khăn trong mối tương quan đồng hành 137
PHẦN III: PHẨM TÍNH VÀ BỔN PHẬN TRONG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG 157
Chương I: Về phía người đồng hành 159
Chương II: Về phía người được đồng hành 185
PHẦN IV: TỰ ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO KHẢ NĂNG PHÂN ĐỊNH  199
Chương I: Tìm hiểu ba gương mặt bậc thầy về sự phân định 201
Chương II: Sự phân định theo thánh Phaolô 205
Chương III: Vai trò đức khôn ngoan trong phân định luân lý, theo thánh Tôma 226
Chương IV: Phân định trong việc hội nhập văn hóa 240
Kết luận 249
Tài liệu tham khảo 252