Linh thao là gì hở mẹ?
Tác giả: Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, SJ, Giuse Lê Đắc Thắng, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008484
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 259
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
1. Mẹ à, con đi Linh Thao 13
2. Bốn tuần trăng mật 27
3. Đó là một buổi chiều thật đẹp... 41
4. Người khôn xây nhà trên đá 51
5. Về với lòng 62
6. Ngôi trường cầu nguyện 84
7. Có những điều nho nhỏ 104
8. Trở về trong vòng tay ôm 113
9. Ngài đang gọi con đấy 124
10. Như phim, mà không phải phim 133
11. Về đội nào? 149
12. Tôi đang theo ai và tôi đang ở đâu? 169
13. Chúa Giêsu Nadaret 178
14. Khiêm nhường mà cũng có bậc! 190
15. Một hướng đi 199
16. Đường hoa hồng đầy gai 215
17. Tia sáng cuối đường hầm 223
18. Được yêu, để yêu 233
19. Khăn gói lên đường 241
20. Linh thao... trong tôi 250
Mời tìm đọc 260