Dấu ấn đức tin
Phụ đề: Hội thừa sai Balê ba trăm năm mươi năm qua
Tác giả: Ủy ban Văn hóa
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003954
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích