Giáo hội Công giáo ở Việt Nam
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003688
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003689
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003690
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004961
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích