Giáo hội Công giáo ở Việt Nam
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003692
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 448
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích