Giáo hội Công giáo ở Việt Nam
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003691
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích