Tìm được đường về
Tác giả: Henri J.M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004462
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006508
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 6
Lời giới thiệu 11
Lời cảm tạ 19
Con đường quyền lực 37
Con đường bình an 61
Con đường chờ mong 83
TIẾN TRÌNH YÊU TRONG LÒNG 105
Lời cảm tạ 106
Lời giới thiệu 107