Sức mạnh của thinh lặng
Phụ đề: Chống lại sự độc tôn của thế giới ồn ào
Tác giả: HY. Robert Sarah
Ký hiệu tác giả: SA-R
DDC: 253.5 - Tư vấn mục vụ và hướng dẫn đời sống tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007956
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 431
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008611
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 431
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008993
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 431
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 9
Dẫn nhập 13
I. Thinh lặng trước sự tra tấn của thế giới ồn ào 31
II. Thiên Chúa không nói lên lời, những tiếng của Người  rất rõ 151
III. Thinh lặng: Mầu nhiệm và thánh thiêng 207
IV. Thinh lặng của Thiên Chúa trước sự rối loạn của sự dữ 253
V. Như một tiếng kêu trong sa mạc. Cuộc trò chuyện tại Đan viện Grande Chatreuse 329
Lời bạt 415
Thư mục 425