Cho trần gian được sống
Phụ đề: Bài giảng lễ Đức Mẹ
Tác giả: Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005013
Nhà xuất bản: Toà Tổng Giáo Phận Huế
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích