Chia sẻ Tin mừng hằng ngày. Mùa Thường Niên
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005579
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005600
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích