Giáo lý hôn nhân và gia đình
Phụ đề: Tài liệu dành cho học viên
Tác giả: Ban Mục vụ gia đình
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 268.435 - Giáo dục về hôn nhân gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008413
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích