Tình yêu bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân
Tác giả: D. Leben Fons
Ký hiệu tác giả: FO-L
DDC: 268.435 - Giáo dục hôn nhân và gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001048
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004688
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích