Hành trình tiến đến hôn nhân
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 268.435 - Giáo dục về hôn nhân gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001052
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích