Giáo lý hôn nhân và gia đình
Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 268.435 - Giáo dục về hôn nhân gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007282
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0007983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0008473
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời nói đầu 9
PHẦN MỘT: ƠN GỌI HÔN NHÂN  
Bài 1: Ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa 13
Bài 2: Hôn nhân Công giáo 19
Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối 26
Bài 4: Hôn nhân khác tôn giáo 37
Bài 5: Các thủ tục và nghi lễ Hôn phối 46
Bài 6: Sống thời kỳ đính hôn 56
Bài 7: Tình yêu vợ chồng 62
Bài 8: Tính dục và hôn nhân 69
Bài 9: Hoà hợp vợ chồng, sự khác biệt giữa nam và nữ 83
Bài 10: Hoà hợp vợ chồng, triển nở trong tình yêu 90
Bài 11: Hoà hợp vợ chồng, giải quyết những xung đột 97
Bài 12: Sự phân ly vợ chồng 103
PHẦN HAI: GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA  
Bài 13: Gia đình là Hội thánh tại gia 113
Bài 14: Linh đạo hôn nhân và gia đình 121
Bài 15: Các bí tích trong đời sống hôn nhân gia đình 134
Bài 16: Cầu nguyện trong gia đình 143
Bài 17: Sinh con có trách nhiệm 156
Bài 18: Giáo dục con cái 169
Bài 19: Đạo hiếu 180
Bài 20: Những ngày lễ của gia đình 186
Bài 21: Gia đình và xã hội 196
Lời kết: Đón chờ tiệc cưới Chiên Con 201
PHỤ LỤC  
Phụ lục 1: Thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc kính nhớ tổ tiên  205
Phụ lục 2: Nghi thức đính hôn 210
Phụ lục 3: Nghi thức vu qui, tân hôn 215
Phụ lục 4: Gời kinh tối trong gia đinh 221
Phụ lục 5: Chức năng của bộ phận sinh dục trong tình yêu vợ chồng  223
Phụ lục 6: Thụ tinh nhân tạo 268