5 phút thuộc bài
Phụ đề: Học nhẹ nhàng - Nhớ dễ dàng
Tác giả: Nguyễn Phùng Phong, Brahmi Nguyễn
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008882
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 189
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu  
Lời giới thiệu của Tổng Giám đốc tổ chức kỷ lục Việt Nam 6
Lê Trần Tường An  
Ý kiến chuyên gia - Tiến sĩ Lê Doãn Hợp 8
Thư chúc mừng của tổng Giám đốc tổ chức kỷ lục Ấn Độ 9
Biswaroop Roy Chowdhury  
Thư chúc mừng của chủ tịch siêu trí nhớ Châu Âu 9
Dominic O'brien  
Lời tác giả 10
PHẦN I: QUY TRÌNH HỌC THÔNG MINH  
Chương 1: 6 bước chuẩn bị bài ở nhà 14
Chương 2: 3 việc nên làm khi ở trường 20
Chương 2: 4 việc cần làm khi đi học về 22
PHẦN II: CHUYỂN DỮ LIỆU THÀNH HÌNH ẢNH
Chương 4: Tại sao phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh? 24
Chương 5: Chuyển 26 chữ cái từ A-Z thành hình ảnh 29
Chương 6: Chuyển những con số thành hình ảnh 41
Chương 7: Chuyển các ký hiệu thành hình ảnh 62
Chương 8: Chuyển các từ khoá thành hình ảnh 68
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP SIÊU TRÍ NHỚ  
Chương 9: Phương pháp liên tưởng và kết nối 72
Ứng dụng: Từ vựng ngoại ngữ 74
Chương 10: Phương pháp điền vào chỗ trống 79
Ứng dụng: Nhớ những dữ liệu gồm các chữ cái theo thứ tự khó nhớ như cách nhớ dãy hoạt động kim loại 79
Ứng dụng: Nhớ tất cả các tên của các nguyên tố hoá học theo nhóm trong bảng tuần hoàn (Học theo dãy hoá trị) 80
Ứng dụng: Tạo và nhớ mật khẩu quan trọng 82
Chương 11: Phương pháp kể chuyện 83
Ứng dụng: Nhớ 7 hằng đẳng thức toán học 83
Ứng dụng: Nhớ công thức tính diện tích một số hình quen thuộc 101
Ứng dụng: Nhớ thông tin chính xác diện tích các nước 110
Ứng dụng: Nhớ bảng nguyên tử khối của các nguyên tố hoá học thường gặp 113
Ứng dụng: Nhớ ngày tháng lịch sử 121
Chương 12: Phương pháp lặp đi lặp lại 124
Chương 13: Phương pháp hành trình 128
Ứng dụng: Nhớ từ ngẫu nhiên 132
Ứng dụng: Nhớ bài thơ 134
Chương 14: Phương pháp đọc to 138
Chương 15: Phương pháp ảo viết 140
Ứng dụng: Học từ vựng  
Chương 16: Phương pháp phản ứng nhanh 140
Chương 17: Phương pháp gom nhóm 144
Ứng dụng: Nhớ quốc kỳ 144
Chương 18: Phương pháp ghi chép bằng hình ảnh 147
(Sketchnote)  
Chương 19: Phương pháp vẽ sơ đồ tư duy 155
(Mindmap)  
PHẦN IV: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ BỘ NÃO KHOẺ
Chương 20: Ăn uống 170
Chương 21: Nghỉ ngơi 177
Chương 22: Tập thể dục 181
Chương 23: Hít thở 183
Chương 24: Năng lượng 185v