Tình yêu và hôn nhân
Tác giả: Equipes Notre Dame
Ký hiệu tác giả: DA-E
Dịch giả: Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001769
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 452
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008408
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 452
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích