Đất mới
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu Tác giả: SO-N
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003045
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003046
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có