Đồng cỏ xanh
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu tác giả: SO-N
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006806
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích