Sỏi đá nở hoa
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 810.301 - Truyện ngắn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008219
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 19
Số trang: 206
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008411
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sỏi đá nở hoa 7
Cây Thánh giá giả 123
Vầng trăng khuyết 179