Thiên Chúa và hoàng đế
Tác giả: Trần Tam Tỉnh
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004042
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích