Dấu ấn 50 năm hàng Giáo phẩm Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Đình Đầu
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003757
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích