Hành hương Công giáo Việt Nam
Tác giả: Lm. Rôcô Nguyễn Tự Do
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000901
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 27
Số trang: 867
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích