Dấu ấn 350 năm Giáo hội Công giáo Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000903
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 29
Số trang: 455
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích